Available courses

Skuteczny wychowawca”  - to propozycja 7-u czterogodzinnych spotkań warsztatowych -  na terenie szkoły lub w poradni - dedykowana dla „młodych” wychowawców klas.

Celem programu jest doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli. Przewidywane oddziaływanie programu to profesjonalni wychowawcy przygotowani do pracy z młodzieżą, współpracujący z rodzinami swoich uczniów i innymi nauczycielami w realizacji celów wychowania stawianych przed szkołą.

Tematyka spotkań:

1.Spotkanie organizacyjne – zapoznanie z celem programu, strukturą, harmonogramem  oraz ewentualne wzajemne poznanie uczestników.

2. Warsztat –„ Jak skutecznie porozumiewać się. Umiejętności asertywne”.

3. Warsztat – „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Próby mediacji”.

4. Warsztat – „Ja w roli wychowawcy. ”

5. Warsztat – „Budowanie zespołu klasowego i wprowadzanie dyscypliny”.

6. Warsztat – „Budowanie autorytetu wychowawcy”.

7. PodsumowanieSamokształceniowa Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych – są to cykliczne 1x w miesiącu szkolenia i spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń w obrębie zaproponowanych przez pedagogów tematów.